Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

RelNet Technológia Kft. – „KELL EGY RAKTÁR” weboldal: https://kellegyraktar.hu

Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a website használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint érintettről. Az adatkezelés során mi adatkezelőként működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen adatokat és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatvédelmi tájékoztatónk megfelel a GDPR és az Infotv. elvárásainak, amelyekről bővebben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló́ törvény („Infotv.”, 2011. évi CXII.) és a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR rendelet”)-ben tájékozódhat. Számunkra fontos, az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, ezért saját belső Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezünk, ez alapján készült el jelen adatvédelmi tájékoztatónk is. Adatvédelmi tájékoztatónk aktuális változata elérhető weboldalunk láblécéből, a https://kellegyraktar.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ webhelyen, valamint nyomtatott változatban az alábbi címen.

Kik vagyunk mi?

Mi a RelNet Technológia Kft. (képviseli: Dávid András, Cg. 01 09 730234, adószám: 13339825-2-41) vagyunk. Címünk (1047 Budapest, Váci út 71.).

Ön a következő módon léphet velünk kapcsolatba: postai úton vagy személyesen a fenti címen, emailben az info@relnet.hu címen, telefonon pedig a (+36) 1/48 48 300 számon. A vonatkozó szabályozások szerint nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) kineveznünk, ezért személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatban az elérhetőségeink valamelyikén tud érdeklődni ezzel kapcsolatban.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

 1. A weboldal használata kapcsán
 2. A weboldalról indított “ÍRJON NEKÜNK!” kapcsolatfelvétel során
 3. Regisztrációnál és a weboldalról indított online bejelentkezésnél
 4. Demo eszköz kölcsönzésnél
 5. Hírlevél küldésénél
 6. Eseményre való jelentkezésnél


További információk

Hogyan védjük az Ön adatait?
Kiknek továbbítjuk az Ön adatait?
Milyen jogai vannak Önnek, mint érintettnek?
Hová tud panaszával fordulni?
Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései

 

 1. A webodal használata kapcsán kezelt adatok

Amikor Ön weboldalunkat böngészi, szolgáltatásainkat tekinti meg, mindeközben többféle sütit (cookie) alkalmazunk. A sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön könnyebben tudja használni weboldalunkat.

A sütik egy része azért szükséges, hogy a website-unk működőképes legyen, ezek létrehozása és az Ön számítógépén való elhelyezése előtt nem kérünk beleegyezést. Ezek a következők:

SÜTI NEVE CÉLJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
PHPSESSID weboldal működése lejárata a munkafolyamat vége

 

Az általunk használt sütiken túl igénybe vesszük külső vállalatok (harmadik személyek) szolgáltatásait is, amelyek szintén sütiket helyezhetnek el az Ön számítógépén, ezekhez szintén az Ön hozzájárulását, beleegyezését kérjük. A statisztikai célra használt sütik a következők:

SÜTI NEVE CÉLJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
_ga statisztikai adatgyűjtés lejárata: 2 év
_gat statisztikai adatgyűjtés lejárata: 1 nap
_gid statisztikai adatgyűjtés lejárata: 1 nap
collect statisztikai adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége
cookiesession1 statisztikai adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége

 

A marketing célra használt sütik a következők:

SÜTI NEVE CÉLJA TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
NID marketing adatgyűjtés lejárata: 6 hónap
rc::a marketing adatgyűjtés nem törlődik
rc::b marketing adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége
rc::c marketing adatgyűjtés lejárata: a munkafolyamat vége

Amennyiben további információra kíváncsi arról, hogyan használjuk a sütiket, kérem, érdeklődjön a fenti elérhetőségek valamelyikén.

 1. A weboldalról indított “ÍRJON NEKÜNK!” kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Az Ön által egyszeri üzenetben írt kapcsolatfelvétel során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

Az Ön neve az Ön beazonosítása
Email címe az Önnel való kapcsolattartás
Üzenete tárgya a válaszadáshoz, visszahíváshoz szükséges
Üzenete a válaszadáshoz, visszahíváshoz szükséges

 

Ezeket az adatokat az Ön kérésének, kérdésének megválaszolására, az Ön visszahívására használjuk szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az Ön adatait, az Önnek küldött válaszadás után, töröljük rendszerünkből.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 

 1. Regisztrációnál és a weboldalról indított online bejelentkezésnél kezelt adatok

Az Ön által indított regisztráció során és az online bejelentkezések alkalmával az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük Önről, az alábbi célokkal:

Vezetéknév az Ön azonosítása
Keresztnév az Ön azonosítása
Email cím (Felhasználónév) az Önnel való kapcsolattartás
Jelszó az Ön egyedi beléptetése
Munkakör az egyénre szabott ajánlatokhoz
Telefonszám az Önnel való kapcsolattartás

 

Ezeket az adatokat az Ön regisztrációjához használjuk, szolgáltatásainkkal és partneri együttműködés kapcsán.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 

 1. Demo eszköz kölcsönzésnél kezelt adatok

Az Ön által egyszeri alkalommal demo eszköz kölcsönzése során, az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva, a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

Név az Ön azonosítása
Email cím az Önnel való kapcsolattartás

 

Az Ön adatait, az Ön önkéntes hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 

 1. Hírlevél küldésénél

Az Ön által kért Hírlevélre való feliratkozás során, az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva, a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

Név az Ön azonosítása
Email cím az Önnel való kapcsolattartás

 

Ezeket az adatokat az Ön tájékoztatása céljából, hírlevél küldésére használjuk szolgáltatásainkkal, termékeinkkel kapcsolatban.

Az Ön adatait, az Ön önkéntes hozzájárulása visszavonásáig (pl. hírlevélről való leiratkozás) kezeljük.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 

 1. Eseményre való jelentkezésnél

Az Ön által egyszeri alkalommal rendezvényre jelentkezés során, az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva, a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

Név az Ön azonosítása
Email cím az Önnel való kapcsolattartás

 

Az Ön adatait, az Ön önkéntes hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

 

Kik kezelik az adataimat?

Az Ön adatait munkatársaink kezelik, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

Hogyan kezeljük a böngészőben beállítható Do Not Track (nyomkövetés tiltása) jelzéseket?

Weboldalunk fejlesztése és működtetése során figyelembe vesszük az Ön rendszerétől érkező Do Not Track beállításokat.

 

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Weboldalunkon rendszeresen használunk sérülékenység vizsgáló rendszert.

Weboldalunkon alkalmazásszintű tűzfalat használunk.

Weboldalunkon rendszeresen használunk kártevő kereső rendszert.

Az Ön személyes adatait tűzfallal védett hálózaton tároljuk, amelyet hozzáférés szabályozó rendszerrel egészítettünk ki, így csak azok férhetnek hozzá munkatársaink közül, akinek erre munkaköréből adódóan lehetőséget adtunk. A weboldalhoz való általános hozzáférést és adatbekérést SSL kulccsal és technológiával védett kapcsolaton keresztül lehet megtenni.

 

Adatátadás harmadik fél részére

Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más módon sem bocsájtjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás kapcsán kiszervezett feladatokhoz az I. mellékletben meghatározott adatfeldolgozó partnereket használjuk. Az adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt elérhetővé tesszük törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatfeldolgozók felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.

Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.

Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, – így személyes jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált adatokat viselkedés elemzésre átadhatjuk.

 

Hogyan bánunk a gyermekek adataival?

Üzleti működésünk során nem végzünk szolgáltatásokat gyermekek számára.

 

Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az Ön jogai a következők:

 • tájékoztatás joga
 • helyesbítés joga
 • törléshez való jog
 • az “elfeledtetéshez való” jog
 • az adatok zárolásához/korlátozásához való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • bírósághoz forduláshoz való jog
 • hatósághoz fordulás joga

Az Ön egyes jogainak részletes meghatározásai, korlátai belső Adatvédelmi Szabályzatunkban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről?

Tájékoztatás kérését, valamint egyéb jogainak gyakorlását – ha azt jogi szabályozás nem zárja ki – az info@relnet.hu email címre, vagy a fent megjelölt más elérhetőségeinkre küldött nyilatkozattal teheti meg. A megkapott nyilatkozatokat és kérdéseket, kéréseket a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 20 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, valamint megtesszük a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75.
Tel: +36 (1) 457-7100
Fax: +36 (1) 356-5520
email: info@nmhh.hu

Ön, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, mi, mint adatkezelők vagyunk kötelesek bizonyítani.

Amennyiben, mi, mint adatkezelők az Ön személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy megszegjük az adatbiztonság követelményeit és így az Ön személyiségi jogait megsértjük, Ön sérelemdíjat követelhet tőlünk.

 

Egyéb információk

Kijelentjük, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat az időközben módosuló jogszabályi háttér, valamint belső szabályzataink változásával összehangoljuk, ezért a megváltoztatására a jogot fenntartjuk.

 

Kelt: Budapest, 2018. december 07.

Dávid András (ügyvezető)

 

I. melléklet — A RelNet által igénybe vett adatfeldolgozók listája, elérhetőségeik és az általuk végzett adatfeldolgozás rövid leírása

Könyvvizsgáló – könyvelési folyamatok felülvizsgálata, ellenőrzése

“Ráta ’80” Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1221 Budapest, Gerinc u. 80.
Dr. Fainné Kaszab Sarolta

 

Ügyvéd – szerződések teljesítése kapcsán felmerülő jogi feladatok, behajtás

Matarits Simala & Partners
1054 Budapest, Bank u. 6. II/9.
www.matarits-simala.hu

 

Könyvelő – A számlák, bizonylatok törvény által előírt formában történő rögzítése, adatszolgáltatás a hatóságok felé (bevallások elkészítése és beküldése), a vállalkozás vezetője által kért kimutatások elkészítése, éves beszámoló elkészítése, bérszámfejtés

ContoStar Kft.
1131 Budapest, Szent László 101-103. B lph. III/90.

 

Futárszolgálatok (eseti megbízás alapján) – küldemények kézbesítése a RelNet és viszonteladó partnerei vagy végfelhasználói viszonylatában

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
https://www.posta.hu/fooldal

DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
http://www.dpd.com/hu/

TNT Express Hungary Kft.
1185 Budapest, Nemzetközi Repülőtér  1-es Terminál
1675 Budapest, Pf. 241
https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home.html

Redda-Motor Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 30.
http://www.redda.hu/index.html

 

Webfejlesztés – a RelNet weboldalával kapcsolatos funkcionális és grafikai munkák elvégzése

Different Fejlesztő Kft.
9022 Győr, Apáca utca 51.
https://different.hu/

 

Ügyviteli rendszer fejlesztés – a RelNet ügyviteli rendszerével kapcsolatos funkciók fejlesztése, karbantartás

PROGEN Kft.
1118 Budapest, Homonna utca 8/A
https://www.progen.hu/